top of page

Faktura handlowa i Packing List. Import z Chin. Co muszą zawierać te dokumenty?

Faktura handlowa i packing list są jednymi z najważniejszych dokumentów w przypadku importu z Chin. Co powinny zawierać? Poniżej kluczowe informacje


Faktura Handlowa w imporcie z Chin


Fakturę handlową czyli Commercial Invoice przygotowuje dostawca z Chin. Jednakże abyśmy mogli zgłosić na jej podstawie towar do odprawy, muszą być na niej wyszczególnione wszystkie niezbędne rzeczy. Co powinno się znaleźć na fakturze handlowej?Poniżej kluczowe pozycje:

1. Nazwę i adres chińskiego dostawcy (producenta)

2. Dane teleadresowe producenta: telefon, fax

3. Nazwę i adres, telefon oraz fax firmy importera (Twojej)

4. Datę wystawienia faktury

5. Numer faktury

6. Nazwę towaru

7. Cenę jednostkową w danej walucie

8. Ilość (np. szt/kg)

9. Wartość towaru ogółem w określonej walucie

10. Warunki dostawy wg Incoterms np. FOB Shenzhen

11. Pochodzenie towaru (Country of Origin: China, People’s Republic of China, PRC)

Jeżeli spostrzeżesz się, że brakuje której z pozycji na fakturze jaką otrzymałeś od dostawcy to będzie trzeba ją poprawić. Faktura najprawdopodobniej będzie wystawiona po angielsku. Jest to jak najbardziej poprawne i zasadne. W trakcie odprawy zostaniesz poproszony o przetłumaczenie pozycji na fakturze (towar, z czego wykonany, do czego służy) i zasugerowanie taryf celnych. Agencja celna również sama na podstawie tłumaczenia i opisu może podać inne taryfy, które lepiej będą odpowiadać produktowi jaki sprowadzamy.


Packing ListCzyli lista załadunkowa, specyfikacja towaru który do nas dotrze. Zawiera szczegółowe informacje o ładunku. Co powinna zawierać taka szczegółowa lista załadunkowa?

1. Nazwa towaru

2. Ilość

3. Ilość kartonów

4. Waga netto jednostkowa produktu

5. Suma wagi netto

6. Waga brutto jednostkowa produktu

7. Suma wagi brutto

8. Objętość

Waga, objętość i ilość opakowań musi się zgadzać z konosamentem, lub innym dokumentem przewozowym. Jeżeli nie będzie się zgadzać to będzie konieczne poprawienie packing list.

Poniżej wizualizacja jak taki packing list mógłby wyglądać. Oczywiście często Packing list zawiera jeszcze informacje jak nazwa producenta i jego dane kontaktowa, również dane importera (nasze).

bottom of page