top of page

DAP Incoterms 2020. Przesyłki z Chin na warunkach DAP. Transport z Chin

Wyjaśniam prostym językiem warunki incoterms 2020. Kiedy stosuje się najczęściej warunki DAP? Planujesz import z Chin i zastanawiasz się nad warunkami transportu?Co oznacza skrót DAP?


DAP czyli Delivered at Place – dostarczony do miejsca (oznaczone miejsce przeznaczenia np. DAP Warszawa). W przypadku importu z Chin często wykorzystuje się tę regułę gdy wysyłamy niewielką przesyłkę z Chin lub próbki. Sprzedawca określą cenę transportu i po opłaceniu towar dociera do nas transportem lotniczym. Po drodze tylko musi się odbyć odprawa, na którą musimy się przygotować. Następnie opłacić opłaty celne i towar może być dostarczony.Dostarczenie towaru


Przy stosowaniu reguły DAP towar musi zostać dostarczony do wyznaczonego miejsca. Warto dokładnie i szczegółowo wskazać miejsce tak aby nie było niedomówień. W tym celu warto podać dokładny adres - np. nasz magazyn lub rampę w magazynie. Warto pamiętać że to sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do ustalonego miejsca. Z kolei rozładunkiem zajmie się kupujący.

Ubezpieczenie a warunki DAP

Reguła incoterms DAP nie określa obowiązku ubezpieczenia. Przekazanie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie dostarczenia towaru pod wskazany adres i udostępnienia go do rozładunku.


Niemniej warto wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie. Na pewno pozwoli to nam spać bezpiecznie. Koszt nie jest duży, a unikniemy wielu problemów. Nie raz miałem sytuację że towar był uszkodzony, zalany lub zagubiony. Ubezpieczenie uchroni nas i zostaną wypłacone pieniądze z ubezpieczenia.


Obowiązki sprzedającego

Sprzedający przede wszystkim musi zadbać o takie rzeczy jak:

 • Podpisać umowę i zorganizować przewóz towaru

 • Spakować i załadować towar a następnie dostarczyć w umówionym miejscu

 • Pozostawić towar do dyspozycji kupującego

 • Przygotować towar do rozładunku

 • Na życzenie kupującego podać wszystkie dane potrzebne do ubezpieczenia

 • Dokonać odprawy eksportowej


Sprzedający ponosi koszty:


 • Podatków i ceł eksportowych

 • Transportu do miejsca docelowego

Odpowiedzialność sprzedającego dotyczy dostarczenia towaru do określonego miejsca. Rozładunek pozostaje po stronie kupującego.


Obowiązki kupującego?


Kupujący jest odpowiedzialny za:


 • Odprawę importową i pokrycie kosztów związanych z odprawą

 • Opłacenie podatków lokalnych lub należności celnych


Kupujący ponosi koszty:


 • Rozładunku towaru

 • Opłat terminalowych

 • Podatków i cełPodsumowanie

Reguła DAP nie zmieniła się w stosunku do tego co było w regułach incoterms 2010. Ważne że regułę DAP można stosować w stosunku do wszystkim form transportu czyli zarówno transportu lotniczego, morskiego jak i kolejowego. Jest to dobry sposób wysyłki szczególnie dla początkowych importerów, ponieważ większość rzeczy organizuje sprzedający. Najczęściej spotykany w trakcie importu kiedy wysyłamy drogą lotniczą niewielkie przesyłki. Pamiętaj by planując import z Chin i transport z Chin bacznie zwracać uwagę na odpowiednie warunki incoterms.

bottom of page