Co oznacza skrót DDP? Incoterms 2010

Zaktualizowano: 29 lut 2020

Skrót DDP czyli Delivered Duty Paid, tłumaczenie: Dostarczone, cło opłacone (...oznaczone miejsce przeznaczenia).Reguła DDP incoterms w transporcie


Warunki CPT mogą być stosowane przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu.


Dostarczenie towar DDP incoterms


Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu, a tym samym dostarczenie towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy towar postawiony do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie i czasie.


Obowiązki sprzedającego DDP incoterms


 • Dostarcza towar oclony do uzgodnionego miejsca, w określonym terminie i postawia go do dyspozycji kupującego.

 • Sporządza i wysyła fakturę handlową lub przekaz elektroniczny będącego ekwiwalentem.

 • Ponosi koszt uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień, oraz dokonuje formalności celnych w eksporcie, tranzycie oraz imporcie.

 • Reguluje koszty cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem.

 • Pokrywa koszty zawarcia umowy przewozu.

 • Zawiadamia kupującego o wysyłce towarów w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są potrzebne do przejęcia towaru.

 • Dostarcza zlecenie wydania towaru i/lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego.

 • Ponosi koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są potrzebne do dostarczenia towaru w uzgodnionym punkcie w określonym miejscu i czasie.

 • Pokrywa koszty opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu.Obowiązki kupującego DDP incoterms


 • Ponosi koszty zakupu towaru zgodnie z umową.

 • Zawiadamia sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia towaru.

 • Ponosi koszty kontroli przedwysyłkowej towaru.

 • Reguluje koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie towaru.

 • Ponosi pozostałe koszty i opłaty związane z towarem, od momentu postawienia towaru do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia.

 • Opłaca dodatkowe koszty spowodowane nie przyjęciem towaru, mimo postawienia go do dyspozycji kupującego na uzgodnionych warunkach, lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia towaru.


Ubezpieczenie towaru


Towar ubezpiecza sprzedający. Nabywca ma obowiązek przekazania wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do realizacji ubezpieczenia.


Podsumowanie


Przy zastosowaniu formuły Incoterms DDP sprzedawca, eksporter ma pełną kontrolę nad wysyłką i transportem towaru dopóki nie trafi on do miejsca przeznaczenia. Formuła DDP sprawdza się w przypadku transportu towarów przez eksporterów, którym zależy na tym, by ich produkty trafiły bezpośrednio do konkretnego kraju i były wykorzystane wyłącznie w celach przedstawionych w umowie.

O ile formuła EXW stanowi minimum zobowiązań sprzedającego, o tyle DDP nakłada na niego maksymalne obowiązki.

1369 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie