Co oznacza skrót DAT? Incoterms 2010

Zaktualizowano: 29 lut 2020

Skrót DAT oznacza delivery at terminal, tłumaczenie: Dostarczony do terminalu.Reguła DAT incoterms w transporcie


Warunki DAT mogą być stosowane przy wykorzystaniu każdego rodzaju transportu.


Dostarczenie towar DAT incoterms

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również dodatkowych kosztów występujących od momentu dostarczenia do terminala przechodzą ze sprzedającego na kupującego.


Obowiązki sprzedającego DAT incoterms

  • Dokonuje odprawy eksportowej.

  • Ubezpiecza towar.

  • Ponosi koszty frachtu niezbędne do doprowadzenia towaru do wskazanego miejsca przeznaczenia.

  • Pokrywa koszty z rozładowaniem towarów w terminalu w miejscu przeznaczenia, w tym przestoju lub zatrzymania (o ile wystąpią).Obowiązki kupującego DAT incoterms


  • Dokonuje odprawy importowej

  • Przywozu z terminala do magazynu

  • Pokrywa koszty innych formalności, takich jak cła, podatki i inne opłaty dotyczące przywozu.


Ubezpieczenie towaru


Sprzedający nie ma wobec kupującego obowiązku uzyskania kontraktu ubezpieczeniowego. Tym niemniej, musi dostarczyć kupującemu na własny koszt dokumenty, które umożliwią mu odbiór dostarczonego towaru. Reguła Incoterm DAT zobowiązuje sprzedającego do zajęcia się odprawą celną eksportową.


Podsumowanie


Ta reguła DAT Incoterms została stworzona specjalnie na potrzeby transportu kontenerów. Jest ona również stosowana do konwencjonalnego transportu morskiego, kiedy sprzedający chce być odpowiedzialny za ryzyka związane z procesem rozładunku z jednostki pływającej w porcie docelowym. W takim przypadku należy określić dokładne miejsce, w którym towar zostanie dostarczony do dyspozycji (nabrzeże, podnośnik, itd.)

123 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie